„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Общи условия

Общи условия за продажби

SKF Group използва Общи условия за продажби, чиято цел е да опростят преговорите и да рационализират обработката на договорите и договорните отношения.

За всяка страна, в която SKF Group оперира, се прилага и предлага вариант за конкретната страна.

За международната търговия в рамките на Европа, SKF Group препоръчва прилагането на Общите условия за доставка (S2012) и Общите условия за доставка и инсталиране (SE01) на Orgalime. За справка вижте: www.orgalime.org.

General Conditions for Technical Assistance and Advice

Any technical assistance or advice provided by the SKF Group, either written or oral, are subject to SKF's General Conditions for Technical Assistance and Advice which can be viewed by clicking the link below.
SKF logo