„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Правила за защита на личните данни

Как боравим с личните ви данни

SKF гледа сериозно на личните данни и на защитата на почтеността. Представители на клиенти, доставчици и заинтересовани лица, като партньори или студенти, които са се свързали със SKF (наричани по-долу „Партньор“), могат да се чувстват уверени, че SKF уважава личното им пространство и спазва приложимите закони и разпоредби, когато събира и обработва информация, която може да бъде използвана за разпознаване на дадено лице („Лични данни“). Осигурената в този документ информация важи, ако SKF не е съобщила друго по времето на събиране на личните данни.

Каква лична информация събираме

SKF може да събира лична информация направо от партньор, който се среща с персонал на SKF, посещава Интернет страници на SKF, отваря информационни бюлетини, изтегля материали на SKF или използва продукти или услуги на SKF.
SKF събира и обработва лични данни за партньори за следните цели:

  1. Изпълняване на задълженията на SKF по, или при навлизане в, договорни взаимоотношения между SKF и партньор. 
  2. Улесняване на ефективно общуване и взаимоотношения между SKF и партньора (управление на отношенията с клиент). 
  3. Управление на запитвания или други заявки, касаещи продукти и услуги на SKF. 
  4. Гарантиране на съответствие със законови задължения и за изпълнение на договорни споразумения. 
  5. Управление на сигурността на продукти, услуги, права за интелектуална собственост и други оферти на SKF. 
  6. Анализи на данни от продажби и начина на взаимодействие на партньор с продуктите и услугите на SKF, с цел подобряване на потребителското изживяване и съдържание на такива продукти и услуги. 
  7. Маркетинг, проучвания и комуникация. 
  8. Позволяване на потребители с пароли да влизат повторно в определени Интернет страници, без да трябва повторно да въвеждат предишно въведена информация, посредством употребата на бисквитки. 
  9. Съставяне на статистически данни за модели и тенденции на разглеждане на Интернет страниците на SKF или употреба на други приложения или софтуер.
Разкриване на лична информация на трети страни

SKF няма да разкрива лични данни на партньор на трети страни, освен ако това не е необходимо за изпълняване на изброените по-горе цели. Всяко прехвърляне на лични данни на трети страни в рамките на ЕС/ЕИО ще се осъществява само, ако получателят съответства на вътрешните правила на SKF, които управляват защитата на лични данни. Всяко прехвърляне на лични данни на трети страни извън ЕС/ЕИО ще се основава на примерните клаузи или подобни структури на ЕС, като например задължителните корпоративни правила или американския щит за поверителност.

Вашите права

Когато обработването на лични данни се основава на съгласие, партньорът може по всяко време да оттегли даденото си съгласие, при условие, че оттеглянето на съгласието не влияе на законността на предишното обработване, или когато има други законови основания за обработване.
Партньорът може, в рамките на приложимия закон за защита на данните, да има правото да: (i) получава информация относно това кои лични данни, свързани с партньора, са обработвани от SKF; (ii) да получава достъп до такива данни и, ако е необходимо, да ги променя така, че да са правилни; (iii) да поиска изтриването на свързаните с партньора лични данни; (iv) да ограничи обработването от страна на SKF, или да ограничи начините, по които SKF може да обработва личните данни на партньора; (v) да получава от SKF копие от осигурените от партньора лични данни по структуриран, обичайно използван и машинно четим формат.

Как защитаваме данните ви

SKF обработва личните данни в съответствие на приложимите закони за защита на данните
и сигурност на данните и в съответствие с ISO 27001 относно информационната сигурност.

Период на съхранение

SKF съхранява личните данни на партньор само колкото е необходимо, за да изпълнят целите, за които са били събрани. Моля отбележете си, че SKF може да бъде законово или договорно задължена да съхранява лични данни, което може да наложи задържане за по-продължителни периоди от страна на SKF.

Информация за контакт

Ако имате каквито и да било въпроси относно това изявление, сте добре дошли да се свържете с нас, използвайки информацията по-долу. Също така имате правото да се свържете или да подадете жалба до местния орган за защита на личните данни.

Служител по защита на данните на SKF
SKF Group Headquarters
SE-415 15 Гьотеборг
Швеция
Телефон: +46 31 337 10 00
Факс: +46 31 337 17 22

SKF logo