„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Компресори

Тежки експлоатационни и пазарни условия

Независимо от конструкцията или приложението, промишлените компресори винаги са били подложени на тежки експлоатационни условия. Днес, пазарната и регулаторната среда стават еднакво трудни.

Нарастващото търсене по света, води до по-голямо световно производство и конкуренция. Растящите цени на енергията и все по-строгите нормативни разпоредби налагат разработката на по-енергийно ефективни и по-екологични машини. Освен това, крайните потребители навсякъде търсят готови продукти и цялостни решения за поддръжка.

SKF може да помогне

Като водещ доставчик на лагери и инженерингови решения за компресорния отрасъл, SKF десетилетия наред помага на производителите на оригинално оборудване и операторите да се справят с тези и други предизвикателства.

Като работи в тясно сътрудничество с водещите производители, SKF разработва иновативни инженерни решения и нововъведения в конструкцията на лагерите. Тези решения позволяват производството и експлоатацията на по-добри, по-безопасни и по-енергийно ефективни компресори.

Всяко приложение има своите специфични изисквания

Подробности за решенията, които отговарят на специфичните изисквания за вашето приложение, можете да намерите, като щракнете тук. Имайте предвид, че тази информация в момента се предлага само на английски.
SKF logo