„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Металорежещи машини

Изискване за високи показатели

Показателите на металорежещите машини играят все по-критична роля в ефективността на производството и качеството на продукцията. Днешните клиенти от областта в областта на металорежещите машини търсят производители, които могат да посрещнат техните изисквания за високи показатели. За да се поддържа конкурентоспособността на световния пазар, разработването на машини, които съчетават високата скорост и прецизността, е от основно значение.

Търсенето е еднакво високо за машини и компоненти, които са по-надеждни и енергийно ефективни. Операторите търсят продукти изиксващи минимално обслужване и намалено въздействие върху околната среда – при още по-ниски оперативни разходи. Рентабилността зависи от това.
SKF може да помогне

Ние вече десетилетия наред сме ангажиран партньор и доставчик за производителите на металорежещи машини Освен това, ние самите използваме стотици металорежещи машини в собствените си производства по цял свят. Затова разбираме вашите технически и технологични предизвикателства и виждаме възможностите пред вас. Нашите оптимизирани продукти и решения могат да ви помогнат да ги реализирате. 


Със своите задълбочени познания за лагери , мазилни системи, уплътнения, мехатроника и услуги, SKF може да помогне на производителите на металорежещи машини да разработят машини, които: 

  • Намаляват разходите за експлоатационния цикъл
  • Увеличават скоростта и прецизността на машините
  • Увеличават безаварийната работа и производителността 
  • Удължават експлоатационния срок
  • Удължават гаранционния срок
  • Намаляват техническото обслужване 
  • Подобряват енергийната ефективност 
  • Намаляват въздействието върху околната среда

Всяко приложение има своите специфични изисквания

Подробности за решенията, които отговарят на специфичните изисквания за вашето приложение, можете да намерите, като щракнете тук. Имайте предвид, че тази информация в момента се предлага само на английски.
SKF logo