„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Металургия

Тежки условия, силна конкуренция

Малко са отраслите с толкова тежки работни условия като металургията. Екстремни температури и скорости. Високи и постоянни ударни натоварвания. Абразивен прах, агресивни химикали и висока влажност. Комбинацията от тези условия влошава състоянието на оборудването, води до извънпланови престои и прави ефективното техническо обслужване трудно и в най-добрите случай.

Днешните металургични комбинати са изправени и пред силна световна конкуренция и екологичен контрол. Каква е равносметката? Необходимостта от увеличаване на производителността, рентабилността и устойчивото развитие е по-силна от всякога.

SKF може да помогне
Със своя опит в лагерите, уплътненията, мазилните системи, мехатрониката и услугите, SKF предлага несравними системни решения за приложения по цялата верига.

Нашите модерни инструменти и технологии включват Управлението на експлоатационния цикъл на SKF – доказан подход за намаляване на общите разходи за притежаване за машините на всеки етап – от спецификацията и конструирането до експлоатацията и техническото обслужване. Решенията на SKF могат да помогнат на металургичните комбинати за:
  • Увеличаване на производството
  • Намаляване на непланираните престои
  • Намаляване на оперативните разходи
  • Повишаване на качеството на продукцията
  • Намаляване на техническото обслужване
  • Намаляване на въздействието върху околната среда
  • Подобряване на безопасността на работниците
  • Модернизиране на оборудването

Всяко приложение има своите специфични изисквания

Подробности за решенията, които отговарят на специфичните изисквания за вашето приложение, можете да намерите, като щракнете тук. Имайте предвид, че тази информация в момента се предлага само на английски.
SKF logo