„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Рудодобив, преработка на полезни изкопаеми и цимент

Тежки експлоатационни и пазарни условия

Тежки натоварвания. Абразивен прах и пръст. Екстремни температури и други. Тези условия правят поддръжката на машините в рудодобива и производството на цимент трудна, дори опасна. Нараняванията на работниците и извънплановите престои са постоянен риск.

Освен това, високите разходи и строгите разпоредби налагат намаляване на потреблението на енергия – дори при увеличеното световно търсене на метални руди, цимент и въглища.
SKF може да помогне.
Нашите модерни продукти и услуги в областта на Управлението на експлоатационния цикъл от SKF – доказан подход за намаляване на общите разходи за притежаване за машините на всеки етап – от спецификацията и конструирането, до експлоатацията и техническото обслужване. Решенията на SKF могат да помогнат на рудодобива и преработката на полезни изкопаеми :
  • Повишаване на производителността и рентабилността.
  • Подобряване на безопасността на работниците.
  • Намаляване на въздействието върху околната среда
  • Намаляване на потреблението на енергия
  • Намаляване на извънплановите престои.

Всяко приложение има своите специфични изисквания

Подробности за решенията, които отговарят на специфичните изисквания за вашето приложение, можете да намерите, като щракнете тук. Имайте предвид, че тази информация в момента се предлага само на английски.
SKF logo