„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Океанска енергетика

Повишаването на конкурентоспособността е от критично значение

Океанска енергетика
Най-важното за дългосрочната жизнеспособност на сектора за добиване на енергия от океана е цената на енергията да се намали до ниво, което да е конкурентоспособно на вятърната енергия от разположени в морето инсталации и други традиционни начини за производство на енергия.

Преодолейте предизвикателствата на океанската енергетика със SKF

SKF има десетилетия опит в световен мащаб в работата с индустрии като добив на енергия от вятъра, корабостроене, водноелектрически централи и добив на нефт и природен газ в открито море. Към настоящия момент SKF използва придобитите от тези синергични индустрии технически познания и новаторски умения, за да се справи с предизвикателствата за добив на енергия в океана.
Базиран в Шотландия, отделът ни за океанска енергетика работи в сътрудничество с разработчици на прототипни устройства и доставчици на компоненти, като им помага да създават надежден дизайн от самото начало. Благодарение на усилията ни тези компании могат да гарантират, че ще изпълнят целите си в сферите на разполагаемостта и производството.
Също така им помагаме да оптимизират стратегиите си за поддръжка като обръщаме внимание на тежките и недостъпни условия, в които трябва да се използва оборудването за добив на енергия в океана.

Всяко приложение има свои изисквания

Подробности за решенията, които отговарят на специфичните изисквания за вашето приложение, можете да намерите, като щракнете тук. Имайте предвид, че тази информация в момента се предлага само на английски.
SKF logo