„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Целулозн-хартиена промишленост

В отговор на изискванията на един труден пазар

Пазарните условия и все по-високите регулаторни изисквания правят постигането на рентабилност по-трудно от всякога за хартиено-целулозната промишленост.

Конкуренцията е ожесточена и все по-глобална.

Цените на енергията и суровините са високи и стават все по-високи, както и разходите, свързани с новото законодателство в областта на здравето, безопасността и екологията.

Фабриките за хартия са подложени на непознат досега натиск да повишават технологичната ефективност, надеждността на машините и всички останали фактори – от обучението до информационните технологии, – които засягат производителността на съоръженията и рентабилността.

Повишаване на производителността и рентабилността с решения от SKF
Като съчетава своя опит в лагерите, уплътненията, мазилните системи, мехатрониката и услугите с повече от 100 години работа с хартиено-целулозната промишленост, SKF предлага на фабриките за хартия един източник на множество решения за засилване на производството и намаляване на необходимостта от техническо обслужване.

Като се започне от специализираните лагери и уплътнения и се стигне до доказаните технологии за следене на състоянието, инструменти за техническо обслужване, експертни консултации и пакети услуги за повишаване на надеждността, решенията на SKF могат да помогнат за:
  • Увеличаване на производството
  • Намаляване на престоите
  • Намаляване на разходите за техническо обслужване
  • Намаляване на разходите и потреблението на консумативи и енергия
  • Подобряване на безопасността на работниците
  • Модернизиране или оптимизиране на оборудването
  • Свеждане на капиталовите разходи до минимум

Всяко приложение има свои изисквания

Подробности за решенията, които отговарят на специфичните изисквания за вашето приложение, можете да намерите, като щракнете тук. Имайте предвид, че тази информация в момента се предлага само на английски.

Решения на SKF за тишу машини

SKF logo