„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Железопътен транспорт

Партньорство през целия експлоатационен цикъл на оборудването

Със своята концепция за партньорство през целия експлоатационен цикъл на оборудването, SKF предоставя целия си експертен опит и технологии, за да помогне на железопътния транспорт да се справя с икономическите и екологични изисквания:
  • иновации за рентабилен и устойчив ръст
  • разработка и внедряване
  • управление на активите и възстановяване
  • локално присъствие
Спецификация
Като компания, която налага тенденциите и е лидер на пазара, SKF се ангажира да отговори на специалните изисквания в железопътния отрасъл и предлага решения и продукти съобразени с изискванията на клиента.
Конструиране и разработка
Знания на SKF и утвърденият практически опит осигуряват прецизен анализ на оборудването на клиента и ориентирано към бъдещето решение – въз основа на икономическите и екологичните изисквания.
Нещо повече от партньорство свързва SKF с нашите клиенти – отношения на тясно и задълбочено сътрудничество от самото начало, водено от общи ценности: безопасност, качество, рентабилност и икономия на енергия.
Производство и изпитания
SKF разполага с опитен екип и производствени стандарти на най-високо ниво, съчетани с методи за контрол на качеството.
От решаващо значение за дългосрочната надеждност са усилените изпитания на показателите и издръжливостта – както на модерни изпитателни стендове, така и в реални условия, сертифицирани от сериозни квалифицирани органи.
Инсталиране и въвеждане в експлоатация
Услугите за инсталиране и монтаж на SKF предлагат най-доброто цялостно обслужване от хомологацията до монтажа на обекта, включващо ръководствата и документацията, както и индивидуалното обучение.
Висококвалифицираният местен търговски и инженерингов обслужващ екип от SKF осигурява на клиентите от железниците, както специализираните приложни познания, така и персонална поддръжка,съобразена със специфичните изисквания на клиента.
Клиентите от световния железопътен отрасъл получават най-добрите възможности за обслужване с мощните местни ресурси на SKF, представлявани от 15 000 обекта за дистрибуция в повече от 130 страни и логистични услуги на най-високо ниво.
Експлоатация и мониторинг
SKF има ненадминати в света познания за надеждността на ротационното оборудване. Тясното работно сътрудничество с нашите клиенти ни осигурява единствено по рода си задълбочено разбиране на процесите и предизвикателствата, характерни за всеки голям отрасъл.
В резултат на това, SKF се откроява като доставчик на цялостни решения за максимално увеличаване на производителността на машините и съоръженията. Преждевременни повреди могат да бъдат открити в зародиш и непланираните спирания да бъдат предотвратени и така да бъдат намалени разходите за експлоатационния срок.
Използването на системи за следене на състоянието и прилагането на модерни алгоритми за обработка на данните позволява откриването на повредите в зародиш и осигурява достатъчно време за ремонт преди възникване на сериозни механични повреди.
Техническо обслужване и ремонт
Техническото обслужване и ремонтът от SKF осигуряват по-дълъг експлоатационен срок на продуктите, намаляват извънплановото техническо обслужване и увеличават работата без престой. SKF предлага индивидуална стратегия за техническо обслужване и инженерингов план.
SKF връща лагерите към първоначалните им показатели с най-съвременни технологии, строги изисквания за повторна употреба, модерни системи за регенериране и отличен контрол на качеството.
Също като нови: максимална производителност, по-ниски разходи за експлоатационния цикъл, показатели и надеждност, като на нови лагери, намалено въздействие върху околната среда. При възстановяването на лагери SKF използва материали, методи и машини със същото качество, каквито използва при тяхното производство.

Всяко приложение има своите специфични изисквания

Подробности за решенията, които отговарят на специфичните изисквания за вашето приложение, можете да намерите, като щракнете тук. Имайте предвид, че тази информация в момента се предлага само на английски.
SKF logo