„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Мониторинг на състоянието

Мониторинг на състоянието е процес, при който се определя състоянието на машините, докато те работят. Основните условия за една успешна програма за мониторинг на състоянието включват:
 • Да знаем какво да слушаме
 • Как да го тълкуваме
 • Как да използваме тези познания
Успешното използване на тази програма позволява проблемните компоненти да бъдат ремонтирани, преди да се повредят. Мониторинг на състоянието помага на персонала не само да намали възможността от катастрофална повреда, но и да заявява предварително части, да планира човешките и и да извършва ремонти по време на планирани престои.

SKF @ptitude – система за управление на активи

Хардуерните и софтуерните компоненти на системата за управление на активи SKF @ptitude са разработени да работят безпроблемно – както едни с други, така и с вашата система за управление на техническото обслужване в една интегрирана платформа. Системата ви позволява да:
 • Интегрирате всички данни за състоянието на машините в една обща програма
 • Споделяте безпроблемно данни с различните функционални направления
 • Избягвате дългото усвояване и проблемите със съвместимостта на софтуерните платформи
 • Репликирате своя успех с други съоръжения
Хардуер
Инструментите на SKF за измерване на вибрациите осигуряват предимствата на техническото обслужване базирано на състоянието както за експерти, така и за начинаещи. SKF предлага различен хардуер за мониторинг на състоянието и цялостен асортимент продукти отонлайн системи – например:
 • Портативни прибори за събиране, съхранение и анализ на данните за състоянието на машините и процесите
 • Системи за инспекции и системи за управление на данни за точно и последователно отчитане, проследяване, съхраняване, споделяне на данни за процесите и инспекциите и взимане на мерки.
 • Онлайн системи за непрекъснато наблюдение и защита на машините
 • Вибрационни датчици и системи за вихрови токове за мониторинг на състоянието на критични машините
 • Изпитания на електродвигатели

С минимум инвестиции и обучение можете да използвате тези инструменти, за да започнете нова програма за мониторинг на състоянието или да допълните съществуваща такава, да прецените състоянието на лагерите на електродвигателите, да намалите разходите за електроенергия и емисиите на CO2.
Софтуер
Пакетът за следене SKF @ptitude Monitoring Suite включва три модула – Analyst, Inspector и Observer – за напълно интегриран подход към следенето на състоянието, който позволява бързо, ефективно и надеждно съхраняване, манипулиране и извличане на големи обеми сложна информация за машините и съоръженията Този мощен софтуер приема данни от цялата гама устройства и интерфейси на SKF за събиране на данни и работи с @ptitude Decision support, което согурява последователност и логика за надеждно взимане на решения.
Решения за управление на енергията и устойчивото развитие
Решенията на SKF за управление на енергията и устойчивото развитие ще ви помогнат да разработите начини за контрол на потреблението на енергия и да намерите възможности за икономия на енергия в цялото производствено съоръжение. Тези решения включват няколко продукта и услуги – много от тях се използват в нашите собствени производства по света.
Поддръжка и услуги за мониторинг на състоянието
За да ви помогне да извлечете максимума от продуктите и технологиите на SKF за мониторинг на състоянието, SKF осигурява широк диапазон от услуги за поддръжка, включително:
 • Техническа поддръжка
 • Планове за поддръжка на продуктите
 • Обучение
Електронни брошури за продуктите и услугите за следене на състоянието
SKF предлага различни продукти и услуги за мониторинг на състоянието, които ще оптимизират техническото обслужване и надеждността на машините. Следните електронни брошури съдържат общ преглед на някои от тези продукти и услуги.

 • Електронна брошура за техническо обслужване, надеждност и оптимизиране на активите: Общ преглед на технологиите и услугите от SKF
 • Електронна брошура за серията SKF Microlog: Общ преглед на водещите в индустрията портативни ръчни устройства за събиране и анализ на данни
 • Електронна брошура за интегриран мониторинг на състоянието от SKF: Общ преглед на водещите в индустрията инструменти и технологии за оптимизирано техническо обслужване и надеждност на машините

Информация за продуктите

Имайте предвид, че следващите връзки водят към информация, достъпна само на английски.
SKF logo