„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Тестово и измервателно оборудване

Като една голяма инженерингова фирма, SKF трябва да осигурява продукти и услуги, които да съответстват на нейните собствени високи норми и изисквания. Системите за измерване и контрол на качеството, основаващи се на нашия собствен Технологичен център по качеството за тестово и измервателно оборудване (QTC), осигуряват необходимите за това средства през последните 30 години. 

Днес, предлагаме същите възможности и на клиентите. SKF разработва и осигурява най-новите технологии и прибори, предназначени за измерване на съответствие с определени цели на всеки клиент. Цялостна гама от измервателни подходи задоволява потребностите от качествен контрол на производителите на прецизни кръгли части и свързаните с тях продукти, както и изпитания на греси за производителите на греси. 

SKF работи в тясно сътрудничество и с други специалисти, ако това е необходимо. Инсталиране, конфигуриране, обучение (на място или външно) и разнообразни последващи дейности са включени в осигурените услуги. Освен това, SKF предлага асортимент от прибори за проверка на конусни шийки на валове или радиална вътрешна хлабина на цилиндрично-ролкови лагери. Те са предназначени за задоволяване на изискванията на прецизните технологии – особено при производството и ремонтните услуги на вретенни механизми. 

Технологичните и измервателните подходи включват: 
  • Анализ на вълнообразност, грапавост и отклонения от форма и размери
  • Изпитания за шум и вибрации за лагери
  • Стендове за тестване на греси 

Информация за продуктите

Имайте предвид, че следващите връзки водят към информация, достъпна само на английски.
SKF logo