„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Управление на активите

Широк обхват от услуги за управление на активите

Консултантски опит в производството и преработвателните индустрии. Опит на световно ниво в приложния инженеринг и мониторинг на състоянието. Опит в производството и знания за надеждността на ротационното оборудване. SKF комбинира всичко това, за да създаде уникален набор от услуги за стратегическо и тактическо управление на активите.

Доказан процес за подобрения

Започваме с доказан процес за оценка, при който набелязваме възможностите за подобрения в предприятието и разработваме решения. Задачата е да обединим бизнес целите, предизвикателствата за подобрение и и организационната култура за да постигнем подобряване на надеждността. Ще използваме нашата доказана методика за оптимизиране на ефективността на активите (AEO), за да разработим решения, които ще позволят на вашите активи да произвеждат повече без увеличаване на капиталовите разходи за ново оборудване, което в крайна сметка ще увеличи възвръщаемостта на активите. Осигуряваните в световен мащаб услуги за управление на активите от SKF могат да помогнат на вашата фирма да разработи стратегии и тактики за постигане на търсената печалба.

Решения:

 • Оценки и сравнителнен анализ
 • Стратегическо планиране
 • Балансирана карта за резултатите
 • Ключови показатели за изпълнение
 • Анализ на риска
 • Анализ на стратегията за поддръжка
 • Анализ на показателите на активите
 • Управление на складовите наличности
 • Планиране и графици на работа
 • Приложен инженеринг
 • Инженеринг на надеждността
 • Управление на разходите за притежание
 • Услуги за Компютъризирани системи за управление на поддръжката или
  Управление на активите на предприятието
 • Инженеринг на инспекциите за техническо обслужване за ново строителство
 • Организационно развитие

Информация за услугите

Имайте предвид, че следващите връзки водят към информация, достъпна само на английски.
SKF logo