Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Naše pracovní oblasti

Výroba

_DSC6059
Funkce ve výrobě zahrnují plánování, řízení a vývoj veškerých činností a zajišťování jejich souladu s našimi vysokými standardy kvality a úrovně služeb. Součástí je rovněž předvídání technologického a technického rozvoje na světovém trhu a zdokonalování celosvětové výroby za účelem optimalizace produktivity a efektivity.

Inženýrství

Inženýři SKF odpovídají za široký rozsah inženýrských znalostí a služeb podpory zákazníků. Rozšířenou a důležitou inženýrskou pozicí v SKF je funkce aplikačního inženýra. Do jeho pracovní náplně patří vyřizování všech technických dotazů od zákazníků a distributorů.

Vývoj výrobků a technologií

NG IMG_9015
Pracovníci v této oblasti řídí technologické inovace a odpovídají za výzkum a vývoj ve společnosti SKF z pohledu výrobků i procesů. Naši vědci a odborníci jsou neustálým zdrojem myšlenek, které vedou k inovacím a novým technologiím. Spolu se svými kolegy a zákazníky přetvářejí tyto myšlenky v řešení, která přinášejí užitek zákazníkům i společnosti SKF.

IT

Naše služby informačních technologií zajišťují vybraní poskytovatelé služeb. Pracovní náplní většiny našich informatiků je proto návrh a implementace strategie v oblasti IT, zajišťování zdrojů a globální řízení služeb IT s ohledem na podporu podnikání společnosti SKF. Působíme v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe. Mezi typické funkce patří aplikační, technologičtí a projektoví manažeři (ve všech případech s globální odpovědností).

Logistický a poptávkový řetězec

Logistika a poptávkový řetězec
Tato oblast pokrývá odpovědnosti v rámci celého dodavatelského řetězce společnosti SKF.
Pracovní náplň v této oblasti zahrnuje zpracovávání materiálu v našich globálních skladech, provádění obchodní analýzy a plánování produktových a procesních toků s ohledem na optimalizaci poptávky a nabídky v celém řetězci, od zákaznické objednávky až po dodávku.

Kvalita

Pracovníci v této oblasti odpovídají za vývoj a implementaci interních a globálních standardů kvality, které zajišťují způsobilost, spolehlivost a efektivitu podnikových procesů a soustavné zdokonalování v celé organizaci. Mezi pracovní funkce patří manažer kvality, manažer pro dodavatelskou činnost a koordinátor kvality. 

Prodej a marketing

Pracovníci v této oblasti mají na starost zjišťování nových obchodních příležitostí a řízení prodeje prostřednictvím přímých i nepřímých kanálů. Mezi pracovní funkce v oblasti prodeje a marketingu patří globální manažer segmentu, obchodní inženýr, manažer rozvoje obchodních příležitostí a globální manažer pro klíčové zákazníky.

Projektové řízení

Pracovníci projektového řízení v SKF odpovídají za celkové řízení, koordinaci, implementaci a realizaci konkrétních projektů a zajišťování jejich souladu se strategií, závazky a cíli společnosti.
SKF logo