Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnictví webových stránek/aplikace

Tyto webové stránky/aplikaci vlastní a publikuje:

Vedení skupiny SKF
SE-415 15 Göteborg
Švédsko
Telefon: +46 31 337 10 00
Fax: +46 31 337 17 22

E-mail: skfweb@skf.com
SKF logo