Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Energetická účinnost

Energetická účinnost
Pro vaše zákazníky má úspora hmotnosti letadla výrazný vliv na spotřebu paliva a užitečné zatížení. Je to podstatná část jejich provozní nákladové efektivnosti.
Při vycházení z odborných znalostí SKF v mechatronice, provedení ložisek, kompozitech a metalurgii pomáhají technici SKF projektantům letadel snižovat hmotnost některých systémů a podsystémů s výsledkem zvýšené palivové efektivnosti.

Spolu se spalováním menšího množství paliva snižování hmotnosti za pomoci SKF přispívá k vyššímu užitečnému zatížení, delšímu doletu a nižším celkovým provozním nákladům; vše bez nutnosti kompromisu na úkor bezpečnosti a výkonnosti.

Tato řešení jsou v současné době uplatňována na některých nejnáročnějších letadlech s výsledkem příznivého snížení nákladů pro letecké společnosti.

Řešení

SKF logo