Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska pro letecké motory a převodovky

Letecká kuličková a válečková ložiska musí spolehlivě fungovat v životu nebezpečných situacích. Výběr ložiska s optimálním výkonem pro použití v letectví je velmi složitý proces. To vyžaduje dokonalou znalost konstrukce ložisek, materiálů, maziv, provozních rychlostí, teplotních omezení, výrobních kapacit a požadavků na kvalitu.

SKF Aeroengine navrhuje a vyrábí ložiska, která splňují požadavky na specifická použití. Všechny její produkty jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů.
Ocel používaná k výrobě našich ložiskových kroužků a valivých součástí je získávána technologií vakuového odplynění nebo vakuového tavení, aby bylo dosaženo vysoké úrovně čistoty a homogenity. Před použitím v ložiskových součástech procházejí všechny materiály hutnickou, chemickou a mechanickou kontrolou. Materiály používané k výrobě ložisek SKF pro letecký průmysl jsou za přísné hutní kontroly tepelně zušlechťovány v pecích, jež mají certifikaci dle přesně stanovených norem. Pro zušlechťování ocelí odolných vůči vysokým teplotám a korozi, z nichž jsou často vyráběna ložiska pro letecký průmysl, jsou používány nejmodernější vakuové pece chlazené stlačeným dusíkem a se zvýšenou konvekcí při vytápění. Pomocí vyspělé technologie řízení dosahují tyto pece velmi složité teplotní cykly.
Pracovníci oddělení kontroly kvality SKF Aeroengine používají ke zjištění rovinnosti a hrubosti drážek nejmodernější analyzátory. Pro stanovení různých vlastností, např. umístění otvorů, jsou používány elektromechanické přístroje. Povrchové a podpovrchové závady vyrobených ložiskových dílů jsou zjišťovány nedestruktivními metodami.
SKF logo