Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Automatizace

Usměrňování komplexních funkcí

Po celém světě jsou výrobci vystaveni požadavkům na řízení nákladů, produktivitu, kvalitu a udržitelný rozvoj, a dále zvyšujícím se požadavkům trhu na pružnost, přizpůsobení výrobků zákazníkům a kratší doby pro uvedení na trh. Stále více řešení záleží na robotice a automatizaci strojů. Pro výrobce originálních zařízení (OEM) vytvářející pokrokové stroje SKF nabízí řešení, která zvyšují spolehlivost a výkonnost.

Výhody automatizace

Automatizace stroje odstraňuje mnoho překážek a problémů spojených s tradičním výrobním procesem, a zároveň poskytuje možnosti jak reagovat novým způsobem na zákazníka a jeho požadavky.
Zvýšená produktivita
Automatizované elektromechanické stroje všeobecně vyžadují menší údržbu, a zároveň umožňují rychlejší seřízení/nastavení a lepší řízení výroby. To vede ke zvýšení produktivity.
Vyšší přizpůsobivost
S automatickým nastavením a možností změny parametrů jsou elektromechanické automatické stroje schopné snadněji reagovat na měnící se požadavky zákazníka.
Lepší řízení kvality
Zlepšená kontrola funkcí stroje znamená neproměnlivost procesů a lepší shodnost výrobků. Protože sledování stavu (bezdemontážní diagnostika) je také automatické, jsou informace okamžitě k dispozici pro jemné doladění procesů, zjištění chybějící činnosti a zkrácení doby kontrol.
Ekologické výhody
Automatizace přispívá k zachování zdrojů a pomáhá společnostem plnit předpisy norem na ochranu životního prostředí. Snížením tření se spotřebuje méně energie. Je potřeba méně oleje a plastického maziva, což velmi snižuje množství odpadu, který se musí likvidovat. A stroje běží tišeji, což snižuje hladinu hlukové zátěže.
SKF logo