Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odstředivé vzduchové kompresory

Přeměna kinetické energie má dopad na komponenty

Energeticky efektivní řešení bez oleje a kontaminace od SKF
Aby dodávaly čistý a konstantní tok vzduchu, musí být ložiska kompresoru schopná pracovat v náročných provozních podmínkách. Správné mazání je velmi důležité - bez něj může docházet k neplánovaným odstávkám, které ještě navyšují již tak vysoké náklady na energii pro provoz kompresorů.

Samozřejmě provzdušňování odpadní vody, tisk, fermentace a ostatní procesy nemohou probíhat, jestliže dochází k sebemenší kontaminaci. Mazání bez oleje je tedy nezbytností.

Energeticky efektivní řešení bez oleje a kontaminace od SKF

SKF vytvořila několik speciálních ložiskových řešení pro průmyslové odstředivé vzduchové kompresory a dmychadla. Řešení SKF umožňují méně vibrací, tření a hlučnost, snižují spotřebu energie a prodlužují životnost komponent.

Řešení

SKF logo