Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní ložiska SKF

Směsice materiálů pro delší provoz kompresoru

Hybridní ložiska SKF, vhodná pro provozní požadavky kompresorů, jsou robustní směsici ocelových ložiskových kroužků a valivých těles z nitridu křemíku.

Nitrid křemíku je elektricky izolační keramika, která má také nížší součinitel tepelné roztažnosti, díky čemuž jsou hybridní ložiska méně citlivá k teplotním změnám při vysokých teplotách. Schopnost chodu za nedostatečných podmínek mazání umožňuje provedení řešení s nízkým třením, u kterých běží ložiska za nižších teplot, konstrukce je jednodušší a tření je významně sníženo. Díky nižší měrné hmotnosti keramických valivých těles a nižší setrvačnosti jsou možné vyšší otáčky a rychlejší starty a zastavení.

Jako vynikající multifunkční řešení hybridní ložiska SKF nabízejí několik výhod:
 • Vyšší spolehlivost
 • Sníženou údržbau
 • Prodlouženou provozní trvanlivost
 • Nižší provozní náklady
 • Účinnou elektrickou izolaci
 • Globální dostupnost a podporu

Hybridní ložiska SKF

Delší trvanlivost za extrémních podmínek

V hybridní ložiskách SKF se používají kuličky nebo válečky z nitridu křemíku, což je keramický materiál s jedinečnými vlastnostmi, díky nimž je vynikající volbou pro aplikace, které mimo jiné vyžadují vysoké otáčky, velkou tuhost a elektroizolační vlastnosti.

Hybridní ložiska SKF se vyznačují velmi hladkými provozními povrchy a nízkou vodivostí, snižují spotřebu plastického maziva a otevírají celou řadu možností pro valivá ložiska. Mezi hlavní funkce patří:
 • Nižší měrná hmotnost - Kuličky z nitridu křemíku mají měrnou hmotnost jen 40 % hodnoty podobných ocelových kuliček, což představuje vyšší otáčky, menší hmotnost, menší tření a také rychlejší starty a zastavení.
 • Malé tření - Nízký součinitel tření nitridu křemíku zvyšuje odolnost proti opotřebení, což umožňuje chladnější chod ložisek, i když jsou nedostatečně mazána.
 • Vyšší modul pružnosti - Keramické kuličky mají o 50 % vyšší modul pružnosti než ocel pro zvýšenou tuhost ložiska.
 • Nízká vodivost - Keramické kuličky fungují jako bariéra proti průchodu elektrického proudu mezi vnitřním a vnějším kroužkem a tím poskytují jednoduchý způsob izolace.
 • Nižší součinitel tepelné roztažnosti - Keramické kuličky mají tepelnou roztažnost jen 29 % hodnoty podobných ocelových kuliček, což představuje menší citlivost na kolísání teploty pro přesnější kontrolu předpětí.
SKF logo