Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení dle aplikace

Energeticky a ekonomicky efektivní řešení 

SKF vytváří taková řešení již desetiletí a spolupracuje na nich s OEM výrobci a uživateli zařízení v každém významném průmyslu. Znalosti SKF ohledně inženýrských prací a aplikací umožňují energeticky efektivní a ekologická řešení pro průmysl ještě dříve, než současný svět začne požadovat udržitelnou produktivitu a procesy.


Dnes jsou ložisková řešení SKF podporována řadou pokročilých řešení týkajících se těsnění, lubrikace, mechatroniky, monitorování stavů atd. Jakožto hlavní poskytovatel inženýrských a aplikačních řešení pro kompresory, SKF pomáhá technickým konstruktérům a výrobcům dodávat energeticky a ekonomicky efektivní jednotky nové generace.


Ať už jste OEM výrobce hledající optimalizaci současného návrhu kompresoru nebo koncový uživatel vyžadující modernizaci staršího, neefektivního systému, SKF vám může pomoct.

Podívejte se, jak řešení od SKF optimalizují výkony kompresorů u níže uvedených aplikací:

Aplikace

SKF logo