Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hřídelové těsnicí kroužky z PTFE

Navrženy pro vysoké rychlosti a drsné chemikálie

Hřídelové těsnění z PTFE
Během běžného provozu musí hřídelové těsnicí kroužky u šroubových kompresorů se vstřikováním oleje udržovat nečistoty vně. Během odstávek musí udržovat natlakovaný vzduch a olej uvnitř. Hřídelové těsnicí kroužky z PTFE od SKF nabízejí optimální řešení výkonnosti pro vzduchové kompresory.

SKF hřídelové těsnicí kroužky z PTFE jsou dostupné v mnoha variantách a schopné odolat provozním podmínkám, kterým tradiční elastomerické materiály těsnicího břitu nejsou schopny. Hřídelové těsnicí kroužky z PTFE jsou rovněž dostupné s volitelnou spirálou předního břitu pro maximální zadržení oleje. Při použití v kombinaci s pouzdrem SKF wear sleeve (na opravu povrchu hřídele) dokáže toto kompletní řešení těsnění prodloužit životnost a zajistit snadnější opravy na místě. Klíčové vlastnosti a výhody jsou:
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolnost vůči rychlostem až do 30 m/s (5 900 stop/min)
  • Široký rozsah provozních teplot, –40 až +200 °C (–40 až +390 °F)
  • Snáší tlaky až do 3,5 MPa (500 psi)
  • Vydrží chod nasucho
SKF logo