Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení podle průmyslového odvětví

Správná řešení pro správné trhy

Správná řešení SKF pro průmyslová odvětví
SKF pomáhá OEM výrobcům kompresorů a koncovým uživatelům již celé roky. Díky více než 100 rokům praxe s rotačními stroji umožňují inovace od SKF vytvářet spolehlivější a úspornější řešení pro každý významný trh, který používá kompresory. Podívejte se, jak řešení od SKF optimalizují výkony kompresorů u níže uvedených průmyslových odvětví:

Průmyslová odvětví

SKF logo