Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Šroubové kompresory pro chladiva

Výběr ložisek může být komplikovaný

Ať už je šroubový kompresor používán pro průmyslové chlazení nebo klimatizace, ložiska uvnitř musí podporovat zátěž rotorů a zajistit přesné radiální a axiální polohování rotorů. Abychom pomohli zlepšit energetickou efektivitu, musí uložení ložisek optimalizovat vůli rotoru. Výběr uložení ložisek také závisí na kombinovaném efektu chladiva a použitého maziva ložisek.

Všechna chladící média na bázi fluorovaných uhlovodíků například nejdou dobře dohromady s minerálními oleji. Jestliže dojde ke smíšení slučitelných olejů a chladících médií, chladící média jsou rozpuštěna a rozředí tak viskozitu oleje. Tím se sníží schopnost oleje vytvářet elastohydrodynamický film v místě kontaktu a snižovat tření.

Díky SKF je vše jednodušší

Techničtí konzultanti SKF vám mohou pomoct vybrat optimální ložiska a maziva pro vaše požadavky. Řešení SKF zahrnují jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a válečková ložiska. Oba typy umožňují optimalizovanou vůli rotoru, a navíc zajišťují větší spolehlivost a energetickou efektivitu.

Řešení

SKF logo