Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska pro aplikace s kyselými plyny

SKF modernizuje kompresor a ušetří rafinerii 15 000 000 EUR

Problém
Kanadská ropná rafinerie čelila častým poruchám ložisek na svém šroubovém olejovém kompresoru. Jednotka pracovala s plynem z velmi obrovské vakuové věže při procesu navrženém tak, aby nedošlo ke vznícení plynu se sirovodíkem (H2S), který byl přítomen v koncentracích 30 až 40%.

Kromě vystavení vlivu kyselých plynů musel kompresor klíčový pro výrobu snášet také nepřetržitý provoz. A protože tu nebyla záložní jednotka, tak průměrná doba mezi poruchami (MTBF) – méně než šest měsíců – byla nepřijatelná.

Řešení SKF
SKF spolupracovala s rafinérií na návrhu speciálního ložiskového řešení pro zákazníka, které se skládalo z ložiskových kroužků z nerez ocele sycené dusíkem, keramických valivých těles a masivních mosazných klecí.pouzder. SKF poté pomohla údržbářskému týmu rafinérie namontovat ložiska do kompresoru.

Výsledek
Ložiskové řešení SKF podle současných zpráv prodloužila provozuschopnost kompresoru šestkrát prodloužením průměrné doby mezi poruchami (MTBF) z 3 800 hodin na 23 000 hodin.

Prodloužení provozuschopnosti zvýšilo spolehlivost a dostupnost rafinačního procesu a značně snížilo emise oxidu siřičitého (SO2). V současné době je jednotka stále v provozu a rafinérie hlásí, že celkový finanční přínos z prodloužené provozuschopnosti je přes 15 milionů EUR!

SKF logo