Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stavebnictví

Konání pod tlakem

Navzdory velkým zatížením a obtížným podmínkám jsou stavebníci pod tlakem, který je nutí k intenzivnímu využívání zařízení, aby dosáhli vysoké produktivity a nízkého podílu odstávek a prostojů. Na druhé straně jsou výrobci zařízení nuceni vyrábět zařízení s lepší výkonností a funkčností za konkurenceschopné ceny a při splnění požadavků emisních předpisů.
SKF dokáže pomoci
Při hledání ekonomických a konkurenceschopných řešení se řada vedoucích výrobců zařízení obrátila se žádostí o pomoc na SKF. Vzhledem ke svým rozsáhlým zkušenostem s použitím stavebních vozidel a širokému sortimentu výrobků a řešení je SKF schopna dodávat plně integrovaná optimalizovaná řešení.

Od dokonale přizpůsobených zákaznických řešení k osvědčeným standardním sériovým výrobkům dodává SKF řešení zajišťující výhody vysoké výkonnosti a účinnosti stavebních zařízení další generace:
  • Snížená spotřeba paliva
  • Snížení dopadů na životní prostředí
  • Prodloužení servisních intervalů zařízení
  • Zlepšení řízení stavu strojů a prostředků 
  • Zvýšení komfortu a bezpečnosti pro obsluhu
SKF logo