Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Komutátorové motory

Magnetické pole vzniká buď z vinutých cívek nebo z permanentního magnetu. Tento typ motoru má mechanický přepínač nebo komutátor, který zajišťuje přepínání směru proudu v kotvě stroje. Momentová charakteristika je konstantní a sklon momentové charekteristiky závisí na síle magnetického pole.

Univerzální motory

Univerzální motory jsou stroje opatřeny komutátorem a jsou přizpůsobené pro práci se střídavým napětím. Můžou dosáhnout vysokých otáček. Otáčky jsou ale závislé na použitém zatížení. Hlavní výhodou je pružnost přizpůsobit otáčky potřebám přístroje. Tento typ motoru se hodně používá k pohánění praček a vysavačů.

Stejnosměrné motory s permanentními magnety

Stejnosměrné motory s permanentními magnety jsou stroje opatřeny komutátorem, kde zdrojem magnetického pole je permanentní magnet. Vyžadují napájení stejnosměrným proudem a proto jsou obvykle používány v bateriových přístrojích. Navíc může být vybaven regulací otáček.

Řešení

SKF logo