Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bezkomutátorové motory

Bezkomutátorové motory, rovněž známé jako motory s elektronickým komutátorem, jsou elektromotory poháněné stejnosměrným proudem, které mají elektronický komutační systém místo mechanických komutátorů a kartáčů. Bezkomutátorové motory mohou být charakterizovány jako krokové motory s permanentními magnety v rotoru a eventuálně s více poli na rotoru než na statoru nebo jako reluktační motory.

Řešení

SKF logo