Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektronicky řízené motory

Hlavní výhodou tohoto typu motoru je, že nemá kartáče (komutátor). To znamená, že mohou poskytnout dobrou provozní životnost, nízký hluk a nízké znečištění (od prachu z kartáčů).

Spínané reluktanční motory (SRM)

Rotor je vyroben z měkkého ocelového materiálu s vyjádřenými póly. Otáčení je vytvořeno interakcí pólů rotoru a cívek statoru, které jsou postupně pod napětím. Důmyslné elektronické řízení zajišťuje komutaci proudu. Nepřítomnost pernamentních magnetů a cívek rotoru umožňuje vysoké úrovně výkonnosti z hlediska absolutní rychlosti a účinnosti. SRM mohou být použity v mnoha oblastech včetně praček, jako servomotory v leteckých konstrukcí a v automobilovém průmyslu.

Regulované indukční motory (CIM)

Obvykle nepoužívají snímače otáček rotoru. Otáčková charakteristika je regulovaná použitím předem definovaných profilů volt/Hz a technik kompenzace prokluzu. Dobrá úroveň nízkého hluku může být dosažena s vhodnými technikami modulace šířkou impulsu. Systémy CIM se používají v pračkách oděvů, kompresorech a dmychadel.

Bezkomutátorový motor s permanentními magnety

Stator je podobný statoru indukčního motoru. Rotor má permanentní magnety namontované na feromagnetickém jádru. Hallův snímač/kodér nebo podobný přistroj je často používaný k určení polohy rotoru. Motory jsou používány v chladicích kompresorech, pračkách, ventilátorech a dmychadlech.

Řešení

SKF logo