Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní ložiska SKF pro vysokootáčkové elektromotory

SKF vybralo sortiment jednořadých kuličkových ložisek s keramickými kuličkami mazaných plastickým mazivem, která jsou vhodná zejména pro:
  • Vzduchové turbomotory
  • Elektromotory
  • Pneumatické motory

Hybridní ložiska mají kroužky z ložiskové ocele a valivá tělesa z nitridu křemíku ložiskové kvality. Keramický materiál nitridu křemíku se vyrábí procesem zhutňování prášku, který probíhá při vysoké teplotě (~1800°C) a vysokém tlaku (~200MPa). Specifikovaný proces SKF vytváří celistvý keramický materiál bez poréznosti a s dobrou pevností.

Tato nabídka hybridních ložisek nabízí náhradu běžných celoocelových kuličkových ložisek mazaných plastickým mazivem ve vysokootáčkových elektromotorech.

Zlepšená provozní trvanlivost hybridních ložisek může být dosažena díky:

  • Prodloužené životnosti plastického maziva
  • Dobré výkonnosti při proudění vzduchu a kondenzaci
  • Vysokou odolností proti optřebení vůči částicím nečistot (písek, barvivo, brusivo, ocel, kysličníky železa atd.)
  • Odolností proti elektrickému proudu

Odstředivým silám v ložisku

Hybridní ložiska SKF můžou být často použita při vyšších otáčkách než jsou přípustné otáčky standardních kuličkových ložisek mazaných plastickým mazivem uvedených v Hlavním katalogu SKF. To je díky menší měrné hmotnosti nitridu křemíku v porovnání s ocelí. Odstředivá síla keramické kuličky ložiska je 40% síly ocelové kuličky při stejných otáčkách.


Vyšší odstředivá zatížení jsou příčinou vyšších teplot ložiska.
SKF logo