Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Požadavky

SKF si uvědomuje důležitost potřeb zákazníků a usiluje o jejich uspokojení.
Zákazníci mohou důvěřovat SKF, že splní jejich specifické požadavky. SKF uplatňuje své znalosti, zkušenosti a celosvětovou působnost pro splnění rostoucích náročných požadavků.
SKF logo