Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Regulované motory

Nutnost regulace

Rostoucí poptávka po přesných a variabilních procesech a stále více pozornosti věnované úsporám energie vede k nutnosti regulace motorů.


V závislosti na požadavcích dané aplikace jsou k zajištění regulovatelnosti motoru zapotřebí zařízení pro zpětnou vazbu, které lze buď integrovat do ložiska nebo namontovat na hřídel.

Zpětná vazba na zařízení

SKF logo