Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Motory s problémy v důsledku bludných proudů

Náchylné k bludným proudům

Bludné proudy mohou v oběžných drahách ložiska elektromotoru a v povrchu valivého elementu způsobit poškození. Velkému riziku jsou vystaveny zejména motory s proměnlivými otáčkami s frekvenčními měniči s modulovanou šířkou impulzu.
Škodlivý účinek bludných proudů se po čase může projevit vyšším hlukem a zahříváním, nižší účinností maziva, většími vibracemi a nakonec předčasným selháním ložiska.

Snižte rizika řešením od SKF

Izolace ložisek a optimalizační řešení od SKF pomohou v aplikacích OEM a koncovým uživatelům s ochranou proti účinkům bludných proudů, a sníží tak nároky na údržbu a celkové provozní náklady.
SKF logo