Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF ložiskové uložení s naklápěcími ložisky

Problém hřídelí průmyslových motorů

Ložiskový systém SKF s naklápěcími ložisky
Hřídele průmyslových motorů mají obvykle oddělená ložisková uložení, kde jedno ložisko je axiálně vodící a jedno ložisko je axiálně volné. Při použití soudečkových ložisek na obou stranách je prodloužení hřídele často vyrovnáno axiálně volným ložiskem, které má volně uložený vnější kroužek.

Řešení SKF

Ložiskový systém SKF s naklápěcími ložisky, navržený pro překonání tohoto problému, používá soudečkové ložisko SKF Explorer jako axiálně vodící a toroidní ložisko CARB® jako axiálně volné. Systém vyrovnává nesouosost a prodloužení hřídele, prakticky bez tření Výhody zahrnují:
  • Možnost dosažení vyšších otáček je dána menším vývinem tepla 
  • Snížená spotřeba energie je výsledkem sníženého tření
  • Eliminace vnitřních axiálních sil snižuje provozní teplotu
  • Zlepšené mazání umožňuje dosáhnout nižších provozních teplot ložisek
  • Snížené nebezpečí vzniku nevývahy přináší nižší úroveň vibrací
  • Snížené náklady na údržbu v podobě prodloužených domazávacích intervalů
  • Prodloužená provozní trvanlivost ložiska
  • Snížené úrovně hlučnosti a vibrací
  • Zvýšená spolehlivost
SKF logo