Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektromotory a generátory

Hledáte mimořádně kvalifikovaného poskytovatele řešení?

Nedívejte se dál než na SKF. Naše řešení jsou podložena rozsáhlými zkušenostmi z oboru elektromotorů včetně expertízy napříč více obory, ve kterých se elektromotory používají, včetně samozřejmě znalostí získaných v naší výrobě.

Zužitkujte sílu společnosti SKF také Vy

Společnost SKF pomáhá u OEM aplikací dostát vyšším nárokům na kvalitu produktů, kratší dodací lhůty a lepší technickou podporu. U koncových uživatelů ženou nástroje, technologie a služby od SKF celkovou efektivitu kupředu a snižují celkové provozní náklady. Od katalogových motorů, přes motory pro vysokozdvižné vozíky až po velmi objemné motory pomáhají řešení od SKF:
  • Zvýšit účinnost
  • Snížit nároky na údržbu
  • Prodloužit životnost
  • Snížit riziko poškození proudem
  • Zlepšit technickou podporu

SKF logo