Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ochrana proti bludným proudům

Chraňte vaše výrobní prostředky pomocí řešení SKF

Bludné proudy procházející ložisky mohou způsobit značné škody, jako například mikrokrátery na oběžné dráze, roztavení kovového povrchu a degradaci maziva.

Nežádoucí účinky průchodu bludných proudů ložiskem způsobují vyšší hlučnost, nižší účinnost maziva, silnější zahřívání a nadměrné vibrace. To vše přispívá k výraznému zkrácení provozní trvanlivosti ložiska.

Izolovaná ložiska SKF nabízí spolehlivé a nákladově efektivní řešení proti bludném proudům. Riziko průniku bludných proudů do ložisek motoru je značné, ať již jde o stejnosměrné či střídavé napětí nebo vysokofrekvenční pulzy. Elektricky izolovaná ložiska SKF odstraňují nebezpečí poškození ložisek způsobená průchodem bludných proudů.

SKF také nabízí služby pokročilé analýzy proudů v ložiscích, které vám pomůžou vyřešit opakované problémy s bludnými proudy.
SKF logo