Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snížená spotřeba energie

Elektromotory mohou představovat 70 % nákladů na elektřinu

Skutečně – je zcela bez pochyb, že elektromotory a generátory mají na spotřebě elektrické energie lví podíl. Není tedy žádným překvapením, že konstruktéři motorů a provozovatelé hledají nové způsoby snižování nákladů na energii a spotřeby. SKF dokáže pomoci

Snižte spotřebu energie s ložisky SKF

Ložiska již samy o sobě šetří energii tím, že snižují moment tření a minimalizují tepelné ztráty. Energeticky účinná kuličková ložiska SKF posunují tyto vrozené výhody na nepřekonatelnou úroveň, neboť snižují moment tření o 30 až 50 % u většiny aplikací elektromotorů.

Správné postupy pro opravy = lepší energetická účinnost

V situacích, kde je ekonomicky žádoucí motor opravit a nikoliv vyměnit, nesmíme zapomínat na potenciální dopad na účinnost motoru a celkové náklady na vlastnictví.

Jak ukazuje nezávislý průzkum, opravy elektromotorů nebo jejich diagnostika, které nebyly provedeny podle správných postupů, mohou snížit účinnost stroje o několik procent. Již minimální ztráta účinnosti plynoucí z opravy může časem vést k vyšším nákladům na energii a údržbu.

Jestliže pro svoji opravu využijete autorizované opravárenské dílny SKF Certified Rebuilder, budeme mít jistotu, že Váš motor poběží se stejnou účinností jako při jeho prvním uvedení do provozu.

Řešení

SKF logo