Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snížené nároky na údržbu

Správné mazání ložiska je absolutní nutnost

Spolu se sledováním celkového výkonu motoru zahrnuje údržba elektromotoru zároveň potřebu mazání ložiska. Nesprávné mazání nebo přemazání vede k nadměrnému opotřebení a zkrátí životnost ložiska.

Neodpovídající utěsnění může také zkrátit životnost, protože vnikání nečistot popř. ztráta maziva může vést k předčasnému selhání ložiska, což výrazně zvýší provozní náklady.

Důvěřujte společnosti SKF

Vybavte své motory utěsněnými ložisky SKF namazanými na celou dobu životnosti a eliminujte tak nutnost přemazávání – Vaše ložiska tak budou zcela bezúdržbová.

Podívejte se, jak dokáže nabídka utěsněných ložisek SKF zvýšit nákladovou efektivitu a snížit celkové náklady na aplikaci.

Řešení

SKF logo