Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nízká hlučnost

Příznak řady možných problémů

U elektromotorů bývá hlavní příčinou nadměrného hluku a vibrací neodpovídající mazání, nesprávný montážní postup, nesprávné uložení ložiska a nedostatečné chlazení. Nehledě na příčinu, vysoký hluk a vibrace zvyšují spotřebu energie a mohou způsobit:
  • Předčasné selhání ložisek
  • Nákladná údržba
  • Neplánované odstávka
  • Výpadky výroby

Hladší, tišší provoz s řešením od SKF

Kuličková ložiska se sníženým hlukem od SKF jsou ideální pro elektromotory a generátory a pomáhají zajišťovat mimořádně tichý provoz ložiska v motoru. 

Řešení

SKF logo