Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spolehlivé převinutí a opravy

Některé přestavěné motory Vás mohou stát nemalé částky i poté, co jste zaplatili fakturu.

Elektromotory vykazují výrazně větší počet předčasných závad a nespolehlivost, což vede k nižší produktivitě. Výběr nesprávné dílny pro přestavbu však časem může provozní náklady vlastně zvýšit.

Jestliže se opravy motoru a diagnostika neprovádí podle správných, platných postupů, může se účinnost stroje snížit o několik procentních bodů. Nezávislý průzkum potvrdil, že již minimální ztráta účinnosti plynoucí z opravy může vést k vyšším nákladům na energii a údržbu.

Nesprávně diagnostikované problémy a přestavby ve špatné kvalitě mohou mít drahé důsledky včetně:

  • Předčasného selhání ložisek
  • Vyšších nákladů na energii
  • Opakovaného selhání motoru
  • Vyššího rizika neplánované odstávky
  • Vyšších nároků na údržbu
    Vyšší frekvence závad

Šetřete peníze dlouhodobě díky programu opravárenských dílen SKF Certified Rebuilder

Autorizovaná dílna SKF Certified Rebuilder může předvést, že opakující se závady a neplánované odstávky nemusí být součástí nutného zla ve Vašem podnikání. Naopak, dodržováním správných postupů předvedou, že správně převinutý motor může být stejně účinný, jako by byl nový.

Pod níže uvedeným odkazem získáte informace o tom, jak Vám opravárenské dílny SKF Certified Rebuilder, diagnostika, analýza základních příčin poruch a další služby pomohou snížit náklady na provoz a prodloužit životnost zařízení.

Řešení

SKF logo