Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Chlazení a zmrazování

Teploty pod bodem mrazu kladou vyšší nároky na údržbu

Teploty pod bodem mrazu, které jsou nutné při zmrazování, chlazení a ochlazování, vyžadují častou údržbu.

Prudké zvýšení teploty při čištění způsobuje rozpínání vzduchu v ložiscích, které může způsobit průnik vlhkosti. Poté často dochází k emulgaci plastického maziva a následné korozi vedoucí k selhání nebo nutnosti předčasné výměny.

V extrémních případech může dojít k prasknutí kroužků ložiska vlivem zablokování zmrzlou vodou. Následky mohou být nákladné – od domazávání vyžadujícího velké množství drahého nízkoteplotního plastického maziva pro potravinářský průmysl přes selhání ložisek až po neplánované odstávky.

Seznamte se s řešeními ložisek, těsnění a mazání určenými pro chladná a extrémně chladná prostředí.

SKF logo