Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kotel

Kotel je nádoba obsahující vodu, která přeměňuje palivový zdroj na páru, která je potrubím vedena na místo, kde ji lze použít k pohonu výrobního zařízení, ke sterilizaci, poskytování tepla pro parní čištění atd. Energie poskytovaná párou je dostatečná k její přeměně zpět na vodu. když se 100 % vyrobené páry vrátí do zpětného použití, systém se nazývá uzavřený systém. Systém, který kondenzát nevrací, se nazývá otevřený systém 
Vlastnosti
  • Energeticky úsporné kondenzační plynové hořáky
  • Předehřátí vody pomocí fotovoltaické nebo geotermální energie
  • Fotovoltaicky pohaněná oběhová čerpadla
  • Vnější i vnitřní umístění
SKF logo