Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sušička

Zdokonalená účinnost bubnových sušiček se vyvinula díky větší pozornosti věnované znečišťování životního prostředí. Účinnost sušičky prádla je určena součinitelem "energetického faktoru", který měří kg oblečení za kilowatthodinu elektřiny. Provozní koncept se skládá z otáčejícího se bubnu (50/100 1/min) s proudem teplého vzduchu, který prochází oblečením. Dva typy sušiček poskytují energii různými způsoby:

  • elektrické sušičky mají topná tělesa
  • plynové sušičky využívají plynový hořák

Oba typy sušiček jsou vystaveny požadavkům na tichý hod a vysokou účinnost s očekávanou dlouhou provozní trvanlivostí. Malý elektromotor (běžně jednofázový indukční motor) pohání buben, zatímco ventilátor žene horký vzduch oblečením.

Kompletní řešení

SKF může poskytovat ložiska pro malé hřídele elektromotorů, uložení bubnů a hřídele ventilátorů.

Řešení

SKF logo