Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuchyňské roboty

Běžné kuchyňské roboty ke šlehání obvykle obsahují základnu, která je uzpůsobena k nesení nádoby obsahující potraviny ke zpracování a která má převodovou jednotku spojenou s první hnací jednotkou a uzpůsobenou k pohonu nádoby.

Nástroj na zpracování potravin s minimálně jednou metlou je umístěn nad základnou a je uzpůsoben tak, aby vyčníval do nádoby tak, aby bylo možné potraviny v nádobě metlou zpracovávat. Metla je spojena s druhou hnací jednotkou, která ji pohání ve směru opačném ke směru otáčení nádoby, aby tak došlo ke zvýšení účinnosti šlehání potravin.

Aby byl zajištěn snadný přístup do nádoby, běžné kuchyňské roboty jsou navrženy tak, aby umožňovaly vyjmutí metly ze základny za účelem vyjmutí nádoby ze základny nebo jejího umístění na základu, aniž by této činnosti metla bránila.

SKF logo