Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pokojová klimatizace

Pokojové klimatizace lze rozdělit do dvou kategorií:


Podokenní a přenosné klimatizace

Proces klimatizace je zajištěn dvěma ventilátory (jeden na studený a druhý na horký okruh), které zlepšují účinnost systému. Obvykle jsou umístěny v ložnicích nebo obývacích pokojích, takže nízká úroveň hluku je nezbytným požadavkem.


Systém rozdělené klimatizace

Používají se pro klimatizování bytů a domů. Horký okruh (kondenzační jednotka) je oddělen od studeného okruhu, který je obvykle umístěn v klimatizační jednotce uvnitř domu. Systém klimatizační jednotky je běžně umístěn ve sklepě nebo ve vyhrazené místnosti. Požadavek na nízkou hlučnost tak zde není tak zásadní. Kondenzační jednotka je umístěna mimo budovu. Z tohoto důvodu musí být jednotka a všechny její součásti odolné povětrnostním vlivům.

Okenní motory, kondenzační ventilátory a motory ventilátorů jsou obvykle jednofázové indukční motory (permanentní dělený kondenzátor nebo stíněný pól)

Řešení

SKF logo