Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysavače

Výrobci vysavačů se řídí potřebami zákazníků požadujících kompaktnější přístroje s vyšší účinností a adekvátní hodnotou za vynaložené prostředky. Aby výrobci tyto požadavky splnili, musí hledat způsoby k:

  • zdokonalení sání pomocí vyššího výkonu motoru
  • zavedení vysokorychlostních motorů (nad 50 000 ot./min)
  • zlepšení cirkulace vzduchu poskytováním vyšší ventilační účinnosti a kompaktnějších strojů
  • snížení úrovně hluku
  • revizi způsobů snížení spotřeby energie
  • snížení počtu a hmotnosti součástí tak, aby byly spotřebiče lehčí a univerzálnější při jejich používání
  • zlepšení filtračních systémů v boji s rostoucím počtem alergiků

Účinkem požadavku na vyšší výkon byl nárůst teploty (nad 110 °C). Třecí moment musí být tedy co nejnižší.

Aplikace

SKF logo