Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pračky s horizontální osou s horním plněním

Buben je uložen na obou stranách obvykle jednořadými kuličkovými ložisky. Nerovnovážné zatížení je rozloženo mezi dvěma úložnými ložisky, takže maximální otáčky bubnu nejsou tak kritické, jako je tomu u konstrukce s předním plněním. To znamená, že pro stejnou velikost a otáček je ložisko použité v konstrukci s horním plněním obvykle menší, než ložisko použité v aplikacích s předním plněním.

Jednořadá kuličková ložiska SKF

Běžné používaná kuličková ložiska mají kovové kryty a normální vnitřní radiální vůli. Ložiska jsou mazána po celou dobu trvanlivosti plastickým mazivem, které má následující vlastnosti:

  • Hluk a schopnost tlumení
  • Dlouhá životnost při středních teplotách
  • Dobrá odolnost vůči korozi a vlhkosti

Kompaktní řešení těsnění

V tomto typu pračky musí být ložisko chráněno před vodou/vlhkostí statickým a dynamickým těsněním. SKF poskytuje širokou škálu standardních statických a dynamických těsnění. Speciální těsnění lze vyrobit na základě konstrukčních požadavků.

Správná poloha bubnu

Na konci cyklu praní musí být buben umístěn s dvířky v horní poloze, aby byl usnadněno snadné a účinné vyjmutí prádla. Tento speciální požadavek na polohování je možné splnit novým typem ložiskové jednotky se snímačem SKF. Tato jednotka umí jako doplňkové funkce zajišťovat řízení rychlosti a smyslu otáčení. Výrobky na zakázku mohou být navrženy podle požadované specifikace.

Řešení

SKF logo