Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pryžové axiální těsnění pro buben

Axiální těsnění z pryže poskytuje možnost, jak snížit počet součástí, ušetřit axiální prostor a zjednodušit montáž. Pružnost pryže nabízí možnosti použití různé geometrie pro zmenšení prostoru. Provedení axiálního břitu umožňuje vyrovnávat nesouosost a axiální házení.

Pryž pro tento druh aplikace se vyznačuje nízkým třením.

Toto speciální provedení a pryžový materiál s nízkým třením v porovnání s radiálním řešením snižuje o 45 % třecí moment a spotřebu energie v průběhu normálního cyklu praní a o 50 % třecí moment a spotřebu energie při cyklu odstřeďování.

SKF logo