Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Průmyslová řešení

Ziskovost prostřednictvím spolehlivosti

Každé průmyslové odvětví má své specifické problémy, ale prakticky všechna odvětví mají za cíl dosáhnout vyšší provozuschopnosti stroje, nižší údržby, vyšší bezpečnosti, úspor energie a nižších celkových nákladů na vlastnictví. Díky odborným znalostem v široké škále disciplín a díky desetiletím zkušeností a působení jako technického partnera výrobců zařízení i koncových uživatelů v každém velkém odvětví může společnost SKF poskytovat nejenom produkty, ale celková integrovaná řešení, která pomáhají našim zákazníkům dosahovat jejich cílů.

Optimalizace životního cyklu výrobních prostředků

Úzká spolupráce s výrobci zařízení a průmyslovými koncovými uživateli zajistila, že SKF dokonale rozumí vztahu mezi součástmi výrobního prostředku a průmyslovými procesy. V současnosti tyto znalosti využíváme k poskytování hodnot v každém stádiu životního cyklu výrobních prostředků. Systém řízení životního cyklu SKF je naším prověřeným přístupem k optimalizaci provedení a provozu zařízení v průběhu jeho celého životního cyklu. Řešení SKF, která prokázala svou efektivitu v našich vlastních závodech po celém světě se rovněž jeví jako velmi cenná pro zákazníky SKF na celém světě.
SKF logo