Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ventilátory s vysokou výkonností s olejovým mazáním nebo mazáním nuceným oběhem oleje

Komplexní řešení uložení hřídele od SKF

SKF SYSTEM 24 na hřídeli ventilátoru
Průmyslové ventilátory s vysokou výkonností jsou provozované při vysokých rychlostech otáčení, občas v prostředích s vysokou teplotou. Za těchto podmínek se často používá mazání olejem. Mazání olejem napomáhá k nižší provozní teplotě ložiska a rovněž prodlužuje domazávací intervaly.

Pro aplikace provozované při vysokých teplotách je systém s nuceným oběhem oleje velmi účinným způsobem mazání ložisek a odvádění tepla. SKF nabízí několik komplexních řešení uložení hřídele pro ventilátory s vysokou výkonností mazané olejovou lázní nebo nuceným oběhem oleje, která mohou zvýšit účinnost ventilátoru.

Ventilátory s vysokou výkonností s mazáním olejem nebo mazáním oběhem oleje

SKF logo