Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provoz při vysoké teplotě bez úpravy mazání

Komplexní řešení hřídele SKF pro průmyslové ventilátory a ventilátory horkých plynů

Ventilátor horkého plynu
Čím vyšší jsou otáčky ventilátoru, tím větší teplo se vytváří. Dosažení vyšších otáček často vyžaduje změnu z mazání plastickým mazivem na dražší metodu mazání olejovou lázní nebo dokonce nákladnější metodu mazání nuceným oběhem oleje.

V některých případech lze však zvýšit otáčky ventilátoru bez nutnosti úpravy na nákladnější metodu mazání. Pro tyto situace je ideální použít komplexní řešení uložení hřídele SKF pro průmyslové ventilátory a ventilátory horkých plynů. Z pohledu různých hledisek vytváření tepla umožňuje komplexní řešení uložení hřídele SKF vyšší otáčky, sníženou spotřebu energie, zvýšenou spolehlivost a prodloužené domazávací intervaly.

Provoz za vysokých teplot bez vylepšení mazání

SKF logo